Υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα MSc της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου


H Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την παροχή αριθμού υποτροφιών στα προγράμματα Μάστερ MSc, που προσφέρονται από τη Σχολή, στους κλάδους της Μοριακής Ιατρικής και Ιατρικής Γενετικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Προγράμματα Ιατρικής Γενετικής και Μοριακής Ιατρικής

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ στην Ιατρική Γενετική (MSc Medical Genetics) και Μάστερ στη Μοριακή Ιατρική (MSc Molecular Medicine) χαρακτηρίζονται ως εντατικά, με διάρκεια 12 μηνών (πλήρης φοίτησης/full-time) και 24 μηνών (μερικής φοίτησης/part-time). Εντός του διαστήματος αυτού, οι φοιτητές ενσωματώνονται αμέσως στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου μαθητεύοντας πλάι στους διακεκριμένους ερευνητές και Ιατρούς του ΙΝΓΚ. Παράλληλα, παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής. Τα προγράμματα της Ιατρικής Γενετικής και Μοριακής Ιατρικής προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.

Υποβολή Αιτήσεων

Ηυποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα MScτης ΣΜΙΚ μπορεί να πραγματοπoιηθεί μέσωτης ιστοσελίδας της Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα καθώς και τις υποτροφίες, στο Γραφείο Εκπαίδευσης στο 22392840 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση csmm@cing.ac.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


142