Υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 προκηρύσσει ο Δήμος Κ. Πολεμιδιών


Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των νέων, ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών προκηρύσσει αριθμό υποτροφιών-βοηθημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του, για να μπορέσει κάποιος να αιτηθεί και να επιλεγεί για μια από τις προσφερόμενες υποτροφίες, που αφορούν κανονική φοίτηση (όχι εξ` αποστάσεων), για θέσεις στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας, θα πρέπει να είναι δημότης Κάτω Πολεμιδιών, να είναι κάτοχος Κυπριακής υπηκοότητας, να έχει διαγωγή κοσμιοτάτη και λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης,  οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις  πριν από την υποβολή της αίτησης ή να έχουν πάρει απαλλαγή ή αναστολή.

Επισημάνεται επίσης ότι, οι περιορισμοί στην ηλικία του αιτητή καθορίζονται από την παραχωρούσα Αρχή και το ανώτατο όριο εισοδήματος της οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνά τις €15,000 ετησίως, ενώ σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα) το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €854 για κάθε παιδί. 

Για αιτητές που είναι ήδη φοιτητές, ο Δήμος διευκρινίζει πως θα λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2013, ενώ για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Δήμου, στο τηλέφωνο 25821382.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


108