Υποτροφίες που θα προσφερθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου για το 2014-2015


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους φοιτητές, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και υποψήφιους φοιτητές, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και υποψήφιους φοιτητές, ξένους υπηκόους, για διεκδίκηση υποτροφιών που χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την Ανακοίνωση με αρ. 378 και τη σχετική Αίτηση με αρ. Ι .Κ.Υ.Κ.72 από:

      Τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη Λευκωσία,

      Τις Επαρχιακές Διοικήσεις σε όλες τις Επαρχίες,

      Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις Επαρχίες,

      Την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy

3. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω Ταχυδρομείου, μέχρι την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014, ώρα 2.00 μ.μ. στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Οδός Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία
ή 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Τ.Θ. 2394, 1687 Λευκωσία

4.   Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται.   Όσες από αυτές δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται χωρίς προειδοποίηση.

5.  Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω:

   Τηλ: 22456433, Φαξ: 22673910,

   Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ikyk@ikyk.org.cy και Ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


149