Υποχρεωτική η Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στη Μέση Εκπαίδευση


Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα “I’M SET!” (Implementing Mandatory Sexuality Education for Teens), το οποίο αποτελεί μια διμερή συνεργασία διάρκειας 18 μηνών, μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας και στοχεύει στην προώθηση των σεξουαλικών δικαιωμάτων των εφήβων μέσα από την εφαρμογή της υποχρεωτικής Περιεκτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης (ΠΣΔ) στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού, στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της Επιτρόπου, “το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Νορβηγικό Οργανισμό Sex og Politikk (SoP)”.
Η χορηγία του προγράμματος ανέρχεται στις €86,944 και έχει εξασφαλιστεί μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, “η Περιεκτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση προσεγγίζει τη σεξουαλικότητα ολιστικά στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού και εντός του πλαισίου της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού”.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει, “στοχεύει να εφοδιάζει  τους εφήβους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις ώστε να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις, να οικοδομούν υγιείς σχέσεις και να επιλέγουν μετά από ορθή πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική, τη συναισθηματική και αναπαραγωγική τους ζωή”.
Το πρόγραμμα απευθύνεται επιπλέον σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετά από επιμόρφωση θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη διδασκαλία της ΠΣΔ, καταλήγει η ανακοίνωση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


356