Υπουργείο Παιδείας: Αδικαιολόγητη η σημερινή διαμαρτυρία της ΠΟΦΕΝ


Καμία μείωση του ποσού που προβλέπεται για τους δικαιούχους φοιτητές

 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) κρίνει ως αδικαιολόγητη τη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) και επισημαίνει τα ακόλουθα:

  • Τα ποσά που λαμβάνουν οι φοιτητές στο πλαίσιο της Φοιτητικής Μέριμνας καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και δεν πρόκειται να μειωθούν ούτε και κατά ένα σεντ. Συγκεκριμένα η παραχώρηση των ποσών της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, που αφορούν στις φοιτητικές χορηγίες και τα φοιτητικά επιδόματα, ρυθμίζεται από τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015, ο οποίος εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο εν λόγω Νόμος αποτελεί το επιστέγασμα της προσπάθειας του ΥΠΠ των τελευταίων δύο χρόνων για νοικοκύρεμα και εξορθολογισμό των σχετικών δαπανών, με στόχο να διασφαλίζεται η στήριξη των φοιτητών με χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο μέσω της εισαγωγής αξιόπιστων μηχανισμών ελέγχου της διάθεσης των κρατικών πόρων
  • Ειδικότερα σε σχέση με το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν κατά το 2017 για παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, παρουσιάζεται αύξηση της τάξης του 33%. Συγκεκριμένα, το ποσό που συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2017 ανέρχεται στα €5.000.000 σε σχέση με €3.750.000 ευρώ που περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του 2016.
  • Τα  προϋπολογιζόμενα ποσά εδώ και πολλά χρόνια δεν αντικατόπτριζαν τις πραγματικές δαπάνες για τη φοιτητική μέριμνα. Κατά συνέπεια, για αριθμό ετών, το κονδύλι που προϋπολογιζόταν για την φοιτητική χορηγία ήταν πολύ μεγαλύτερο από τις δαπάνες, γεγονός που επιβάρυνε αδικαιολόγητα τον προϋπολογισμό του ΥΠΠ. Με την αξιοποίηση του ποσού που θα επέστρεφε στο πάγιο ταμείο του κράτους, το ΥΠΠ θα μπορέσει να υλοποιήσει στρατηγικές του επιδιώξεις, κατανέμοντας και επενδύοντας το σύνολο των πιστώσεων για εφαρμογή μέτρων προς όφελος της Παιδείας του τόπου, συμπεριλαμβανομένων και μέτρων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη στήριξη των φοιτητών. Επαναλαμβάνεται ότι η ρύθμιση αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν θα επηρεάσει αρνητικά το πραγματικό ποσό της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας που θα διατεθεί στους φοιτητές το 2017.

Σημειώνεται ότι η παρούσα κυβέρνηση, για πρώτη φορά, διέθεσε τη χρονιά που πέρασε σημαντικά ποσά, πέραν των προβλεπόμενων στη νομοθεσία, για την εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων στήριξης των φοιτητών μας που περιλαμβάνονται στις ευάλωτες ομάδες. Η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων αυτών προήλθε μέσα από τον εξορθολογισμό και το νοικοκύρεμα της νομοθεσίας και των δαπανών για τη φοιτητική μέριμνα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


92