ΥΠΠ για ΚΙΕ: Προσπάθεια για να λειτουργήσουν όλα τα εγκριθέντα τμήματα από 2 Οκτωβρίου


   Τα Κρατικά Ινστιτούτα της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνουν τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτές των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε, από τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 να λειτουργήσουν όλα τα εγκριθέντα τμήματα. 
Την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανέθεσε σε Εκπαιδευτές όλα τα εγκριθέντα τμήματα και τους «έστειλε σε σχολεία να διδάξουν», από τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, όπως δήλωσαν ότι μπορούν να πράξουν, με βάση την αίτηση που υπέβαλαν για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό M.E. 01-15.
Από τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, διεξάγονται κανονικά τα μαθήματα σε 1261 τμήματα, από το σύνολο των 1603 εγκριθέντων.
Από τα 342 τμήματα στα οποία δεν άρχισε η διεξαγωγή μαθημάτων, τα 291 ανατέθηκαν, με βάση τα Έγγραφα του Διαγωνισμού και τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, σε Εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν προσήλθαν για υπογραφή και παραλαβή της σχετικής Συμφωνίας. 
Στους Εκπαιδευτές, οι οποίοι, ανταποκρινόμενοι σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενημέρωσαν για την αδυναμία ανάληψης διδακτικών καθηκόντων στα Κ.Ι.Ε. κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, δεν ανατέθηκε κανένα τμήμα. 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής των Κ.Ι.Ε., η οποία ασκείται παράλληλα και συμπληρωματικά με την εκπαιδευτική αποστολή τους, ενέκρινε, με μετρήσιμα κριτήρια, τη λειτουργία 1603 τμημάτων, 52 περισσοτέρων από όσα είχαν εγκριθεί την αντίστοιχη περίοδο της σχολικής χρονιάς 2016-2017.
Το κόστος λειτουργίας των πιο πάνω εγκριθέντων τμημάτων για τη σχολική χρονιά 2017-2018 ανέρχεται στα €5.146.000, ενώ το κόστος των εγκριθέντων τμημάτων, την αντίστοιχη περίοδο της σχολικής χρονιάς 2016-2017, ανερχόταν στα €4.997.960.
Σημειώνεται ότι, με βάση το υπολογισθέν κόστος, αναμένεται η έγκριση και η δημιουργία επιπρόσθετων τμημάτων, με τα ίδια εκπαιδευτικά και κοινωνικά κριτήρια, αφού ο συνολικός Προϋπολογισμός των Κ.Ι.Ε. ανέρχεται στα €5.500.000, ποσό που παραμένει αναλλοίωτο κατά τα τελευταία πέντε σχολικά έτη. 
Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της διαχείρισης 2018 Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από ισάριθμους Εκπαιδευτές και των πολλαπλάσιων δηλώσεων τους, όσον αφορά τα διάφορα μαθήματα, τα επίπεδα και τις αντίστοιχες αμοιβές, τις προτιμήσεις τους σε 20 διαφορετικά Κ.Ι.Ε., ανάμεσα στα 48 που λειτουργούν Παγκύπρια και, τέλος, τις προτιμήσεις τους στις μέρες λειτουργίας των Κ.Ι.Ε., αναλαμβάνουν την ευθύνη οποιωνδήποτε μεμονωμένων λαθών διαπιστώθηκαν, μετά την ανάρτηση των αναθέσεων των τμημάτων.
Σημειώνεται ότι, για τα πιο πάνω λάθη υποβλήθηκαν 43 ενστάσεις, από τις οποίες, μετά από εξέταση, διαπιστώθηκε ότι οι 24 είναι ατεκμηρίωτες. 
Για τις 19 ενστάσεις, οι οποίες ήταν τεκμηριωμένες, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
Τα Κ.Ι.Ε. διαβεβαιώνουν τους μαθητές ότι, με γνώμονα το εκπαιδευτικό τους όφελος, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ούτως ώστε να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός μαθημάτων και, συγχρόνως, το περιεχόμενο της διδασκαλίας στα ενισχυτικά μαθήματα να συμβαδίζει με αυτό που προσφέρεται στα πρωινά σχολεία. 

 

Οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις απευθύνονται και στους Εκπαιδευτές των Κ.Ι.Ε., σε σχέση με το πρόγραμμα της διδασκαλίας τους και τις συνεπακόλουθες αμοιβές τους. 

 

Η Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης παραθέτει τέλος όλη την πιο πάνω αναλυτική πληροφόρηση και με αφορμή δημοσιεύματα,ανακοινώσεις και δηλώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτό το διάστημα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter27