ΥΠΠ: Η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της Ειδικής Εκπαίδευσης βαίνει προς ολοκλήρωση


  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) ενημερώνει ότι η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της Ειδικής Εκπαίδευσης βαίνει προς ολοκλήρωση. Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση που ανέλαβαν την ετοιμασία του νέου νομοθετικού πλαισίου, στην τελευταία τους επίσκεψη, παρουσίασαν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τις βασικότερες πρόνοιες του προσχεδίου νομοθεσίας, καθώς και του σχετικού επεξηγηματικού σημειώματος.

Τα κείμενα που ετοιμάστηκαν έχουν αποσταλεί σε όλους τους φορείς, οι οποίοι κλήθηκαν όπως υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2019. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, έπειτα από αίτημα που υποβλήθηκε, ενέκρινε την παράταση στην υποβολή των απόψεων, μέχρι τις 2 Απριλίου 2019. Οι εμπειρογνώμονες και το Υ.Π.Π. δηλώνουν εκ νέου τη βούλησή τους να υιοθετήσουν εκείνες τις εισηγήσεις που θα βελτιώνουν το προσχέδιο της νομοθεσίας και θα κινούνται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της προσπάθειας αυτής.

Το Υ.Π.Π. έχει εξασφαλίσει πρόσθετη βοήθεια από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με το Υ.Π.Π., με σκοπό τη διαμόρφωση των Κανονισμών. Το συμβόλαιο της δεύτερης αυτής φάσης θα υπογραφεί τον ερχόμενο Μάιο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του είναι 18 μήνες. Ως εκ τούτου, αναμένεται γύρω στο τέλος του 2020 να έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία τόσο του νόμου όσο και των κανονισμών, οι οποίοι θα προωθηθούν μαζί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


391