ΥΠΠ: Καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί για τη Μεταρρύθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης


 «Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για κλείσιμο των Ειδικών Σχολείων, ούτε για μείωση του συνολικού προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για την ειδική εκπαίδευση».                  

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2019, η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης της Ειδικής Εκπαίδευσης βαίνει προς ολοκλήρωση. Σημειώνεται εκ νέου, ότι οι εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση που ανέλαβαν την ετοιμασία του νέου νομοθετικού πλαισίου, στην τελευταία τους επίσκεψη, παρουσίασαν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τις βασικότερες πρόνοιες του προσχεδίου νομοθεσίας, καθώς και του σχετικού επεξηγηματικού σημειώματος. Τα κείμενα αυτά παρουσιάστηκαν και σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και οι βουλευτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους τόσο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι εμπειρογνώμονες και το Υπουργείο. Προτού διαμορφωθεί το νομοσχέδιο, προηγήθηκε εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ήταν ενήμεροι για όλες τις φάσεις της διαδικασίας, και οι απόψεις τους λήφθηκαν σοβαρά υπόψη από τους εμπειρογνώμονες στη διαμόρφωση των τελικών συστάσεων που αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Τα δύο κείμενα έχουν αποσταλεί σε όλους τους φορείς, οι οποίοι κλήθηκαν όπως υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους, μέχρι τις 2 Απριλίου 2019. Όλα τα κείμενα θα αποσταλούν στους εμπειρογνώμονες, για να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού προσχεδίου της νομοθεσίας. Τονίζεται εμφατικά ότι οι εμπειρογνώμονες και το Υπουργείο προτίθενται να υιοθετήσουν όλες εκείνες τις εισηγήσεις που θα βελτιώνουν το προσχέδιο της νομοθεσίας και θα κινούνται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της προσπάθειας αυτής. Οι όποιες διαφορετικές απόψεις ή εκτιμήσεις αποτελούν απόδειξη του διαλόγου και της διαβούλευσης που έχει προηγηθεί και είναι αναμενόμενες, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που με σεβασμό σε όλες τις απόψεις θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να υπάρξει η ευρύτερη δυνατή συναίνεση, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών και μόνο.

Καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί και η όλη διαδικασία αναμένεται να περάσει μέσα και από νέο κύκλο διαβουλεύσεων στη δεύτερή της φάση. Με την ευκαιρία αυτή επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για κλείσιμο των Ειδικών Σχολείων, ούτε για μείωση του συνολικού προϋπολογισμού που χρησιμοποιείται για την ειδική εκπαίδευση. Αντίθετα, οι εμπειρογνώμονες εισηγούνται τη μετεξέλιξη των Ειδικών Σχολείων σε Κέντρα Στήριξης για την Ενιαία Εκπαίδευση, τα οποία θα διαδραματίζουν διπλό ρόλο.

Το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει πρόσθετη βοήθεια από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους μαζί μας, με σκοπό τη διαμόρφωση των κανονισμών που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. Ικανοποιώντας ακόμα ένα αίτημα των φορέων, το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί θα προωθηθούν μαζί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


413