ΥΠΠ: Με ενίσχυση των μέτρων στήριξης των φοιτητών ξεκινά η νέα ακαδημαϊκή χρονιά


 Την αύξηση του ποσού που θα διατεθεί για παραχώρηση πρόσθετων μέτρων στήριξης προς τους φοιτητές, κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.  Η δυνατότητα διάθεσης του εν λόγω ποσού οφείλεται στην έγκαιρη και επιτυχή διεκπεραίωση της εξέτασης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί για την παραχώρηση Φοιτητικής Χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 και θα παραχωρηθεί για την ενίσχυση των υφιστάμενων  μέτρων κοινωνικής στήριξης προς τους φοιτητές καθώς και για παροχή του επιπρόσθετου ποσού των 100 Ευρώ για τη σύνδεση και ετήσια συνδρομή των φοιτητών  στο διαδίκτυο.

 

Συγκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα δοθεί στους δικαιούχους φοιτητές για τα ισχύοντα Φοιτητικά Επιδόματα, δηλαδή για στέγαση, σίτιση, αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων και αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στα οποία θα προστεθεί και η κάλυψη μέρους της δαπάνης που απαιτείται για τη σύνδεση και ετήσια συνδρομή των φοιτητών για το διαδίκτυο. Για τους δικαιούχους του επιδόματος θα παραχωρηθεί το εφάπαξ ποσό των €100 για τη σύνδεση και ετήσια συνδρομή για το διαδίκτυο.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε, επίσης, να προχωρήσει στην εξέταση όλων των εκπρόθεσμων αιτήσεων για παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων Φοιτητικών Χορηγιών σε δικαιούχους φοιτητές που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, δηλαδή μετά τις 31/03/2017.

 

Η υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων οφείλεται στην επίσπευση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, καθώς και της καταβολής της Φοιτητικής Χορηγίας, που είχε θέσει ως στόχο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017.  Επιπλέον, η νέα διαδικασία διεκδίκησης της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας που εφαρμόστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, συνέβαλε στην επίτευξη ενός ακόμα σημαντικού στόχου που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: τη χορήγηση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας στις οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη και την εξάλειψη πιθανής σπατάλης δημόσιου χρήματος.

Με την αύξηση της δαπάνης κατά 1,5 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους των Φοιτητικών Επιδομάτων θα ανέλθει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός των δικαιούχων για τα ισχύοντα Φοιτητικά Επιδόματα θα αυξηθεί από 3056 στους 4015.

Κατά την περσινή χρονιά ο αριθμός των δικαιούχων που επωφελήθηκαν των φοιτητικών επιδομάτων ήταν 3546 .Πρόσθετα σημειώνεται ότι ο αριθμός των δικαιούχων θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο λόγω της παραχώρησης του ποσού των €100 για τη σύνδεση και ετήσια συνδρομή για το διαδίκτυο.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσει την προσπάθεια παροχής ποικιλόμορφης και στοχευμένης στήριξης στους φοιτητές μας, παράλληλα με την προσπάθεια εξορθολογισμού των κρατικών δαπανών,ώστε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για εξορθολογισμό και βελτίωση της κρατικής πολιτικής που αφορά στην οικονομική στήριξη των οικογενειών των φοιτητών μας. 

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας θα προβεί με ανακοινώσεις της σε ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα πιο πάνω, με ανάρτηση τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


69