ΥΠΠ προς υπεύθυνους, Εκπαιδευτές Επιμορφωτικών Λευκωσίας: Τα μαθήματα ολοκληρώνονται μέχρι 31 Μαΐου


Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι με βάση την προκήρυξη της 20ης Αυγούστου 2013, για αγορά υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα, τα μαθήματα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2014.

Παρακαλεί όλους τους Εκπαιδευτές να ολοκληρώσουν τα μαθήματα τους και να επικοινωνήσουν με τους Τοπικούς τους Υπεύθυνους, για να παραδώσουν τα κλειδιά που κατέχουν, αφού γράψουν σε αυτοκόλλητο το θέμα και την αίθουσα που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Όσοι εκπαιδευτές δεν παραδώσουν τα κλειδιά, ενδέχεται να θεωρηθούν συνυπεύθυνοι για τυχόν διαρρήξεις και κλοπές κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα έντυπα πληρωμών του Μαΐου (Ε.Κ.2 και Ε.Κ.4) πρέπει να παραδοθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, για να γίνει έγκαιρα η πληρωμή σας.

Παρακαλούμε όλους τους Τοπικούς Υπεύθυνους να φροντίσουν ώστε όλα τα κλειδιά να μαζευτούν αμέσως μετά το τελευταίο μάθημα και να παραδοθούν στους Διευθυντές των Σχολείων, για να είναι διαθέσιμα την επόμενη χρονιά

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


69