ΥΠΠ: Σημαντικό βήμα στη διεθνοποίηση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου


Χαιρετίζει την ψήφιση από τη Βουλή των νομοσχεδίων που επιτρέπουν την προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες από τα δημόσια Πανεπιστήμια

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού χαιρετίζει τη σημερινή ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των νομοσχεδίων που επιτρέπουν τηνπροσφορά προγραμμάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες από τα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου.  Με τη σημερινή έγκριση της Βουλής, άλλη μια σημαντική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα θέματα της Ανώτερης Εκπαίδευσης περνά από το στάδιο της εξαγγελίας και του σχεδιασμού, στο στάδιο της υλοποίησης. 

Η στοχευμένη αύξηση των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου σε ξένη γλώσσα,αποτελεί μία από τις σημαντικότερες  προϋποθέσεις για την αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, την προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό, καθώς και πανεπιστημιακών καθηγητών διεθνούς εμβέλειας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της Κύπρου σε Διεθνές Εκπαιδευτικό και Επιστημονικό Κέντρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχε τεθεί ως ένας από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Προς την ίδια κατεύθυνση συμβάλλουν και άλλα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει την τελευταία περίοδο, με σημαντικότερο τη σύσταση και λειτουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης,από τον περασμένο χρόνο. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και μια σειρά από συμφωνίες που συνομολογήθηκαν με άλλες χώρες για συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136