Υστάτη προσπάθεια για τις Κυπριακές Αερογραμμές μας


ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΑΧΡΟΥΣ*

Δεν είμαι ειδική σε ζητήματα αερομεταφορών και αεροπλοΐας και δεν θα αναλύσω ξανά τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος πρέπει να διαθέτει Εθνικό Αερομεταφορέα που θα συνεχίσει να συνδέει το νησί με το εξωτερικό οτιδήποτε και να συμβεί, θα τονίσω μονάχα  πως η ύπαρξη των Κυπριακών Αερογραμμών είναι εθνική αναγκαιότητα. 

Έγιναν πολλά λάθη όλα αυτά τα χρόνια. Έγιναν εγκληματικά λάθη που έμειναν  ατιμώρητα. Εκτιμώ όμως πως με κάποιες τολμηρές αποφάσεις μπορεί να ανακοπεί η πορεία προς το ξεπούλημα των ΚΑ και η ανάκαμψη τους. Είναι γνωστό πως οι  ζημιές που υφίσταται η Εταιρεία από το τουρκικό εμπάργκο και την τουρκική κατοχή εν γένει, είναι πολύ περισσότερες από τα 4,5 εκατομμύρια που καταβάλλονται  στις ΚΑ από την Κυβέρνηση, μετά από σχετική άδεια της ΕΕ. Όπου στο σκεπτικό της Ευρωπαϊκής απόφασης,  αναφέρεται ότι   λόγω του τουρκικού εμπάργκο, η  Κυπριακή Δημοκρατία «επιτρέπεται» να «επιχορηγεί» την Εταιρεία  με ετήσια επιδότηση της τάξης των 4,5 εκ ευρώ. Αν βεβαίως δεν είχε αναγνωρισθεί το εμπάργκο ως μία υπαρκτή και απειλητική πραγματικότητα,  η χορηγία  θα εθεωρείτο  ως αντίθετη προς το Δίκαιο  του Ανταγωνισμού.

Τα κονδύλια της επιχορήγησης  δεν προέρχονται απο ΕΕ άλλα από την  Κυπριακή Δημοκρατία, τον κρατικό προϋπολογισμό, τον Κύπριο φορολογούμενο.

Η δική μας πρόταση  δεν είναι εξωπραγματική, τουναντίον, νομίζω είναι  ουσιαστική και χρήσιμη. Εφ όσον η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η Τουρκία επιβάλλει σκληρό εμπάργκο εναντίον των ΚΑ , εμείς οφείλουμε να απαιτήσουμε όπως το συνολικό ποσό των ζημιών που υπέστησαν οι ΚΑ όλα αυτά τα χρόνια καθώς και τα διαφυγόντα κέρδη της Εταιρείας να καταβληθούν αναδρομικά, αποκοπτόμενα από την προενταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία. Η βοήθεια προς την Τουρκία αγγίζει τα 2 δις ετησίως .

Η εκτίμηση μου είναι πως είναι η  Τουρκία που  ευθύνεται και αυτή πρέπει να πληρώνει, και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία . Τα 4.5 εκ της Κυπριακής Δημοκρατίας  μπορούν να διατεθούν αλλού, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης και σκληρής λιτότητας. 

Συνεπώς προτείνω όπως επιδιωχθεί η λήψη πολιτικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο. Διαθέτουμε ήδη την νομική και πολιτική τεκμηρίωση που κατοχυρώνει ότι η  Τουρκία συνεχίζει να μην εφαρμόζει το πρόσθετο πρωτόκολλο και να παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία επιβάλλοντας εμπάργκο και παρεμποδίζοντας την ελεύθερη αεροπλοΐα. Εφόσον η Τουρκία αρνείται να συμμορφωθεί επί μακρόν, είναι αναγκαία η απόφαση επιβολής μέτρων για προστασία και υπεράσπιση τόσο των συμφερόντων κράτους-μέλους όσο και της  κοινοτικής νομοθεσίας και των αρχών της ΕΕ που παραβιάζονται από υποψήφιο προς ένταξη  κράτος.

Εάν ληφθεί μια τέτοια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τότε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να την μετατρέψει  σε νομοθετική πρόταση για την αλλαγή των κανονισμών για τους προϋπολογισμούς και την προενταξιακή  βοήθεια.  Η νομοθετική αυτή πρόταση θα αποσταλεί τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ψήφιση όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πρακτική της  συναπόφασης. Είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί ισχυρή και πείσμονα συμμετοχή της Κυπριακής Κυβέρνησης αλλά είναι εφικτή.

Ευθύς ως αρχίσει η διαδικασία θα αναζητηθεί τρόπος αναστολής των διαδικασιών κλεισίματος της εταιρείας και θα δοθεί μια ανάσα στον αερομεταφορέα της πατρίδας μας. Παράλληλα και το κράτος θα ανακουφισθεί και η Τουρκία θα επωμισθεί πολιτικό και οικονομικό κόστος. Διότι ασχέτως της ανοησίας που κινητοποιείται συχνά ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται πια για την ένταξη και αγνοεί τις αποφάσεις της ΕΕ, εν προκειμένω οι αποφάσεις θα την πονέσουν διότι θα αφορούν την αποκοπή κονδυλίων.

Ακόμη δε και εάν διαπράξουμε την πλάνη να διαλύσουμε τις  Κυπριακές Αερογραμμές, η παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας  θα συνεχίσει να ισχύει και η Δημοκρατία  θα μπορεί να ζητήσει ανάλογες αποζημιώσεις οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιδοτήσεις μεταφοράς τουριστών για παράδειγμα (ήδη ο κύπριος φορολογούμενος επιδοτεί ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες για την μεταφορά τουριστών).

Το ποσό των 4.5 εκ υπολογίζεται με βάση προηγούμενα δρομολόγια και πτητικά προγράμματα. Η συρρίκνωση της εταιρείας έχει βεβαίως διαφοροποιήσει τα δεδομένα.  Όμως υπάρχουν και άλλες απώλειες, όπως αυτές που προέρχονται από την χρήση του  παρανόμου αεροδρομίου της  Τύμπου.  Σύμφωνα με γνωμάτευση  του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου για το ζήτημα του  «απευθείας εμπορίου», μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το  δικαίωμα να κλείνει και ανοίγει αεροδρόμια. Επίσης παρατηρούνται απώλειες  λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών Αερογραμμών  έναντι άλλων ιδιωτικών Αερογραμμών που μπορούν να πετούν μέσω Τουρκίας. Διότι το εμπάργκο  αφορά μόνο τα πλοία και τα αεροπλάνα της Κυπριακής   Δημοκρατίας  και όχι όλα  όσα απογειώνονται από τα νόμιμα αεροδρόμια του κράτους.

Ως κατακλείδα, θα ζητούσα από τους Κύπριους πολίτες να στηρίξουν τις Κυπριακές Αερογραμμές και να σταματήσουν να ενισχύουν την Τουρκία μέσω της χρήσης του παρανόμου αεροδρομίου Τύμπου και τουρκικών αεροπορικών εταιρειών.

*Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter25