Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α΄ για τη Φυσική Αγωγή

17 Ιαν 2020 - 13:20


ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης και Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης

16 Ιαν 2020 - 14:14


ΕΕΥ: Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη

15 Ιαν 2020 - 12:10


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή στη θέση ΒΔΑ για Πληροφορική-Επιστήμη Η.Υ.

15 Ιαν 2020 - 11:45


ΕΕΥ: Άμεση ανάγκη για διορισμό σε θέση αντικαταστάτη για κατ' οίκον εκπαίδευση

14 Ιαν 2020 - 13:46


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β Διευθυντές Μέσης Γενικής Α΄ για Μουσική και Θρησκευτικά

14 Ιαν 2020 - 13:22


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε θέση Διευθυντή Προδημοτικής

10 Ιαν 2020 - 17:01


ΕΕΥ: Γραπτή ενημέρωση σχετικά με υποψήφιους που δεν θα προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη

10 Ιαν 2020 - 14:33


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις υποψηφίων για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής για Μαθηματικά

10 Ιαν 2020 - 13:15


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ για τα Φιλολογικά

10 Ιαν 2020 - 13:04
Newsletter