ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Φυσική

07 Ιουλ 2020 - 15:06


EEY: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Γενική

02 Ιουλ 2020 - 15:45


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς καθώς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου στη Μέση Τεχνική

02 Ιουλ 2020 - 15:42


ΕΕΥ: Ενδιαφέρει υποψήφιους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου Δημοτικής, Προδημοτικής, Ειδικής

02 Ιουλ 2020 - 15:42


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες

30 Ιουν 2020 - 17:37


ΕΕΥ: Αναθεωρημένοι πίνακες διορισίμων και ειδικοί κατάλογοι διορισίμων με αναπηρίες

30 Ιουν 2020 - 17:33


ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

30 Ιουν 2020 - 13:44


Η προκήρυξη όλων των θέσεων προαγωγής σε θέσεις Διευθυντή Σχολείων

26 Ιουν 2020 - 12:44


EEY: Ανακοίνωση για τις συνεντεύξεις για προαγωγή σε Διευθυντές

26 Ιουν 2020 - 12:10


ΕΕΥ: Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

25 Ιουν 2020 - 14:25
Newsletter