ΕΕΥ: Επανατοποθέτηση Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή συμβάσεων σε Αορίστου Διαρκείας και Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση

05 Αυγ 2020 - 15:06


ΕΕΥ: Μόνιμοι επί δοκιμασία διορισμοί στη Μέση Εκπαίδευση

05 Αυγ 2020 - 15:01


EEY: Έκτακτες Μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

05 Αυγ 2020 - 14:57


ΕΕΥ: Συμπληρωματική Κλήση για Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 2020-2021

05 Αυγ 2020 - 14:48


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης

04 Αυγ 2020 - 13:01


ΕΕΥ:Επανατοποθέτηση Αορίστου Διαρκείας, Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας και Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική

03 Αυγ 2020 - 15:24


EEY: Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

03 Αυγ 2020 - 15:20


ΕΕΥ: Διορισμοί Aορίστου διαρκείας στο Ριζοκάρπασο

03 Αυγ 2020 - 15:01


ΕΕΥ: Έκτακτες Μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης

03 Αυγ 2020 - 14:53


ΕΕΥ:Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για Παιδαγωγικά

31 Ιουλ 2020 - 14:28
Newsletter