ΕΕΥ: Προκήρυξη μίας θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής, για την Ειδική Εκπαίδευση

05 Σεπ 2019 - 12:47


ΕΕΥ: Διόρθωση - Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

03 Σεπ 2019 - 14:04


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε ΠΛΕ Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

03 Σεπ 2019 - 14:02
ΕΕΥ: Έκτακτοι διορισμοί εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη Μέσης 2019

02 Σεπ 2019 - 15:21


ΕΕΥ: Προαγωγή ΠΛΕ Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

02 Σεπ 2019 - 15:13


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Τεχνικής Εκπαίδευσης

02 Σεπ 2019 - 15:06


ΕΕΥ: Έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

02 Σεπ 2019 - 13:29


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης

30 Αυγ 2019 - 19:21


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική

30 Αυγ 2019 - 19:14
Newsletter