ΕΕΥ: Προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή για τα Δομικά

06 Μαρ 2020 - 12:57


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β.Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

05 Μαρ 2020 - 17:47


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Αγγλικά

04 Μαρ 2020 - 12:05


ΕΕΥ: Αναρτήθηκαν αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων και ειδικοί κατάλογοι διοριστέων με αναπηρίες

27 Φεβ 2020 - 14:15


ΕΕΥ: Κατάργηση πινάκων διοριστέων σε ειδικότητες Καθηγητή, στις Κλ. Α5-Α7 και Α8-Α10-Α11

27 Φεβ 2020 - 14:08


EEY: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντών Μέσης Γενικής για τη Μουσική

27 Φεβ 2020 - 12:03


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θεση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

26 Φεβ 2020 - 14:17


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Γαλλικά

26 Φεβ 2020 - 14:12


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Μαθηματικά

26 Φεβ 2020 - 12:05
Newsletter