ΕΕΥ: Συνέντευξη με υποψήφιο για προαγωγή στη θέση ΠΛΕ Τεχνικής

27 Αυγ 2019 - 10:48


ΕΕΥ: Μεταθέσεις και τοποθέτηση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής

20 Αυγ 2019 - 13:50


EEY: Ενημέρωση υποψηφίων για την προϋπόθεση πιστοποίησης καταλληλότητας από πλευράς υγείας

19 Αυγ 2019 - 12:57


ΕΕΥ: Ανακοίνωση προς αιτητές/υποψηφίους για τους πίνακες διορισίμων

09 Αυγ 2019 - 15:48


ΕΕΥ: Στελέχωση ΚΕΑ Ηνωμένου Βασιλείου

09 Αυγ 2019 - 15:45


ΕΕΥ: Επ/θέτηση αορίστου διάρκειας, μετατροπή σύμβ. σε αορίστου διαρκείας, διορισμός με σύμβ. Μέσης

09 Αυγ 2019 - 13:51


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

09 Αυγ 2019 - 13:43


Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

09 Αυγ 2019 - 11:22


EEY: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Τεχνικής Εκπαίδευσης

09 Αυγ 2019 - 11:15


ΕΕΥ: Στελέχωση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου

08 Αυγ 2019 - 13:44
Newsletter