ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

27 Σεπ 2019 - 14:00


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στην Προδημοτική

27 Σεπ 2019 - 13:57


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής

27 Σεπ 2019 - 13:53


ΕΕΥ: Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Προδημοτικής

27 Σεπ 2019 - 13:50


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική

25 Σεπ 2019 - 15:12


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί, Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής

25 Σεπ 2019 - 14:57


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής

25 Σεπ 2019 - 14:54


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

24 Σεπ 2019 - 21:26


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

24 Σεπ 2019 - 21:25


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση,

24 Σεπ 2019 - 21:22
Newsletter