ΕΕΥ: Προαγωγές Βοηθού Διευθυντή Α' Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική

20 Δεκ 2019 - 14:29


ΕΕΥ: Διορισμός στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

17 Δεκ 2019 - 15:34


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α΄ για τη Φυσική

17 Δεκ 2019 - 13:50


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Μέσης Γενικής (19 θέσεις)

12 Δεκ 2019 - 13:26


EEY: Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων για ΒΔΑ για τη Φυσική

12 Δεκ 2019 - 13:20


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής

11 Δεκ 2019 - 15:19


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

11 Δεκ 2019 - 15:13


ΕΕΥ: Πρόγραμμα συνεντεύξεων για πλήρωση 19 θέσεων Διευθυντή Μέσης

09 Δεκ 2019 - 15:21


ΕΕΥ: Προαγωγές σε θέση Επιθεωρητή Α' Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

06 Δεκ 2019 - 13:30


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

05 Δεκ 2019 - 13:53
Newsletter