ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί στη Μέση Γενική (αντικατάσταση)

15 Ιουλ 2020 - 14:58


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

15 Ιουλ 2020 - 13:53


EEY: Mεταθέσεις και τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

15 Ιουλ 2020 - 13:46


ΕΕΥ: Αναθεωρημένος πίνακας διοριστέων Εκπαιδευτών Κομμωτικής Κλ. Α5-Α7

15 Ιουλ 2020 - 12:28


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής

14 Ιουλ 2020 - 14:59


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής

14 Ιουλ 2020 - 14:53


ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδική Εκπαίδευση)

14 Ιουλ 2020 - 14:13


ΕΕΥ: Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης

14 Ιουλ 2020 - 14:08


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

14 Ιουλ 2020 - 14:02


ΕΕΥ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης

14 Ιουλ 2020 - 13:57
Newsletter