ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις στην Ειδική Εκπαίδευση

24 Σεπ 2019 - 12:01


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση

24 Σεπ 2019 - 11:57


ΈΕΥ: Έκτακτη μετάθεση εκπαιδευτικού Προδημοτικής στο Ριζοκάρπασο

20 Σεπ 2019 - 14:50


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Κάμπου

20 Σεπ 2019 - 14:46


ΕΕΥ: Μετάθεση Εποπτικού Προσωπικού Δημοτικής

20 Σεπ 2019 - 12:53


Προαγωγή σε ΠΛΕ (Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση)

19 Σεπ 2019 - 16:25


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

19 Σεπ 2019 - 16:21


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Γενικής

19 Σεπ 2019 - 16:12


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Γενική

18 Σεπ 2019 - 15:17


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής

18 Σεπ 2019 - 15:12
Newsletter