ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Δημοτικής

08 Οκτ 2019 - 13:55


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης

08 Οκτ 2019 - 13:49


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

08 Οκτ 2019 - 13:37


EEY: Διορισμός με σύμβαση στην Προδημοτική

07 Οκτ 2019 - 14:39


EEY: Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου 2019-2020

04 Οκτ 2019 - 15:34


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Προδημοτική Εκπαίδευση

04 Οκτ 2019 - 12:13


Απόλυση

04 Οκτ 2019 - 11:25


Τερματισμός διορισμού

04 Οκτ 2019 - 11:20


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική

03 Οκτ 2019 - 13:46


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής

03 Οκτ 2019 - 13:42
Newsletter