ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης για τα Μαθηματικά

17 Φεβ 2020 - 15:36


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Θρησκευτικά

17 Φεβ 2020 - 14:52


ΕΕΥ: Επικύρωση Διορισμών Εκπαιδευτικών

15 Φεβ 2020 - 13:53


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία

14 Φεβ 2020 - 13:46


Αναδρομικές προαγωγές

14 Φεβ 2020 - 12:06


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Β. Διευθυντές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για Φυσική Αγωγή

13 Φεβ 2020 - 12:49


ΕΕΥ: Tοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

12 Φεβ 2020 - 10:14


ΕΕΥ: Άναρτηση Μονάδων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

11 Φεβ 2020 - 14:01


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για Γεωγραφία και Χημεία

11 Φεβ 2020 - 13:49


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β.Διευθυντών Μέσης Γενικής για ΣΕΑ

11 Φεβ 2020 - 13:43
Newsletter