ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

21 Σεπ 2020 - 12:29


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

18 Σεπ 2020 - 16:02


ΕΕΥ: Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών αορίστου διάρκειας και διορισμοί με σύμβαση, στη Μέση Γενικής

18 Σεπ 2020 - 15:53


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

18 Σεπ 2020 - 14:22


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση, στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

18 Σεπ 2020 - 14:15


EEY: Διορισμός με σύμβαση, στη Δημοτική (Ειδική Εκπαίδευση)

18 Σεπ 2020 - 14:07


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

18 Σεπ 2020 - 13:41


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Ειδικής Εκπαίδευσης)

18 Σεπ 2020 - 13:33


ΕΕΥ: Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Δημοτικής (Προδημοτική Εκπαίδευση)

18 Σεπ 2020 - 12:20


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής (Προδημοτικής Εκπαίδευσης)

18 Σεπ 2020 - 12:12
Newsletter