ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική (Προδημοτική Εκπαίδευση)

18 Σεπ 2020 - 12:05


ΕΕΥ: Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση

18 Σεπ 2020 - 11:30


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

18 Σεπ 2020 - 11:23


ΕΕΥ: Διορισμοί με Σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

15 Σεπ 2020 - 13:52


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

15 Σεπ 2020 - 13:48


ΕΕΥ: Ανάκληση του διορισμού με σύμβαση

15 Σεπ 2020 - 13:40


ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή, Κλίμακα Α10

15 Σεπ 2020 - 13:39


ΕΕΥ: Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής (Προδημοτικής Εκπαίδευσης)

14 Σεπ 2020 - 13:09


ΕΕΥ: Διορισμός αντικαταστάτη για το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου

11 Σεπ 2020 - 13:09


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Επιθεωρητή Α για Φυσιογνωστικά-Βιολογία, Τέχνη και Εμπορικά-Οικονομικά

10 Σεπ 2020 - 14:52
Newsletter