ΕΕΥ: Προαγωγές στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία

05 Φεβ 2020 - 13:22


ΕΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση

31 Ιαν 2020 - 15:44


ΕΕΥ: Τροποποίηση διορισμού με σύμβαση στην Ειδική Εκπαίδευση

31 Ιαν 2020 - 15:27


ΕΕΥ: Mεταθέσεις Ειδικής Εκπαίδευσης

31 Ιαν 2020 - 15:14


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Φυσική Αγωγή

31 Ιαν 2020 - 12:35


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β.Διευθυντή Μέσης Γενικής για τα Εμπορικά/Οικονομικά

31 Ιαν 2020 - 12:26


ΕΕΥ: Προαγωγές Διευθυντών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

31 Ιαν 2020 - 12:15


Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Τεχνικής για τα Ξενοδοχειακά

30 Ιαν 2020 - 14:05


EΕΥ: Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Γενική Εκπαίδευση

30 Ιαν 2020 - 14:00


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Τεχνικής

30 Ιαν 2020 - 11:09
Newsletter