Αιτήσεις για αποφοίτους Φαρμακευτικών Σχολών κάλυψη θέσεων πρακτικής εξάσκησης Ινστιτούτο Γενετικής


Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου θέλοντας να διευρύνει την κοινωνική του προσφορά και να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες, να ανακοινώνει  ότι δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη  θέσεων πρακτικής εξάσκησης στο Φαρμακείο του Ινστιτούτου. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στα πλαίσια της απόκτησης Άδειας Εξασκήσεως Επαγγέλματος, ως έκτατου οι θέσεις αυτές δεν προσφέρονται με πακέτο απολαβών και είναι απαιτούμενης διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις για απόκτηση πτυχίου Φαρμακευτικής από αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Απαιτείται άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από καλυπτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Έλενα Κκολού (Ηλ. Διεύθυνση: [email protected], Τηλ: +357 22 392728).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


152