Οι προκλήσεις της Ενιαίας Εκπαίδευσης


ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ*

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Μαΐου  2019, συζήτηση στρογγυλής τράπεζας η οποία αφορούσε το νέο νομοσxέδιο για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρίες. Μέσα από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο “Κλάσικ”, διαφάνηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, ενδιαφέρεται πραγματικά και συνάμα προβληματίζεται για το μέλλον που θα έχει η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη Κύπρο τα επόμενα χρόνια. Το πηγαίο και γνήσιο ενδιαφέρον ήταν η κοινή συνισταμένη η οποία διαφάνηκε ότι ενώνει όλους όσους ήταν εκεί και οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους. Συγκεκριμένα στη συζήτηση συμμετείχαν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ο Δρ. Τσιάκκιρος, εκ μέρους της ΠΟΕΔ ο Χάρης Χαραλάμπους, ο  Παναγιώτης Σαββίδης εκ μέρους του Συνδέσμου ΜΑΖΙ, ο Ανδρέας Χριστοδούλου εκ μέρος του Συνδέσμου Down Κύπρου, του Συνδέσμου Αυτισμού και του Συνδέσμου ΔΕΠΥ, η Κούλα Πασχαλίδου εκ μέρους του Συνδέσμου Αγκαλιά Ελπίδας, η Ελένη Λοβαρή εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών, η Δρ. Μαρία Χριστοπούλου εκ μέρους του Συλλόγου Λογοπαθολόγων και η Δέσποινα Καΐμη εκ μέρους του Συλλόγου Εργοθεραπευτών. Τη συζήτηση συντόνιζε η Δρ. Αναστασία Χ’ Γιαννακού.

Όλοι όσοι εξέφρασαν απόψεις, συμφώνησαν ότι ο νόμος πλαίσιο θα πρέπει να συζητηθεί σε συνάρτηση με τις κανονιστικές διατάξεις, ώστε να μπορεί να έχει κανείς μια ολοκληρωμένη εικόνα της νομοθεσίας. Ο ορισμός που θα χρησιμοποιηθεί φαίνεται να προβληματίζει επίσης αρκετά, με τη χρήση του όρου άτομα με αναπηρίες και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες να είναι η πιο κοινά αποδεκτή. Τα πλαίσια τα οποία θα παρέχουν την βοήθεια στα παιδιά με αναπηρίες και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να προβλημάτισαν έντονα τους συμμετέχοντες. Παρά τις διαφωνίες όμως, διαφάνηκε ότι όλοι οι παρόντες πιστεύουν ότι ο νόμος πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα πλαίσια για όλα τα παιδιά, χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα ειδικά σχολεία. Όλο το εκπαιδευτικό συγκείμενο, θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, που να μπορεί να εξασφαλίσει στο κάθε παιδί το κατάλληλο πλαίσιο για ολόπλευρη ανάπτυξη. Με βάση την κοινή αυτή τη συνισταμένη, φαίνεται ότι και τα ειδικά σχολεία θα πρέπει να εξυχρονιστούν και να αναβαθμιστούν, τόσο με προγράμματα, όσο και με προσωπικό, μια και έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στην καινούρια εκπαιδευτική κατάσταση. Ήταν επίσης ξεκάθαρο από όλους τους συμμετέχοντες, ότι τα πλαίσια των ειδικών σχολείων θα πρέπει να παρουσιάζονται μόνο στις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες των παιδιών το επιβάλλουν και επίσης αφού έχει δοκιμαστεί η φοίτηση των παιδιών σε πλαίσιο γενικής τάξης πρώτα. Θα πρέπει να δίνονται όλες οι παροχές στο παιδί, ώστε να δοκιμαστούν τα παιδιά σε πλαίσιο γενικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια αν οι ανάγκες του παιδιού επιβάλλουν τη φοίτησή του σε Ειδικό Σχολείο, αυτό δεν θα πρέπει να αντικρίζεται ως μια βασανιστική κατάσταση, αλλά ως μια κατάσταση που κρίνεται αναγκαία με βάση τις ανάγκες του παιδιού.

Η Ενιαία Εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που αφορά όλα τα παιδιά, με ή χωρίς αναπηρίες ή άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Το προσωπικό των σχολείων, όλων των βαθμίδων θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε θέματα όπως είναι η διαφοροποίηση, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της Ενιαίας Εκπαίδευσης. Επίσης η Ενιαία Εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινά από την ηλικία των μηδέν ετών και όχι από την ηλικία των τριών, μια και χάνεται πολύτιμος χρόνος για εκπαίδευση.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί αναμφίβολα, ότι τα κατάλληλα πλαίσια για τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να προσφερθούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όχι μόνο στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη παρούσα φάση δεν εργοδοτούνται τόσο Ειδικοί Παιδαγωγοί, όσο και Λογοθεραπευτές. Η υφιστάμενη πρακτική δημιουργεί πολλές δυσκολίες και δεν προσφέρει μια συνεχόμενη παρέμβαση στα άτομα.

Όλοι οι συμμετέχοντες, είχαν παρουσιάσει αγνό ενδιαφέρον, όπως επίσης και μεγάλη θέληση για δουλειά, με γνώμονα να δημιουργηθεί ο καλύτερος δυνατός νόμος που να αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο δρόμος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μακρύς, αλλά όλοι φάνηκαν να είναι πρόθυμοι να τρέξουν τη συγκεκριμένη κούρσα, η οποία πιστεύουμε ότι θα προσφέρει τα μέγιστα δυνατά στα άτομα με αναπηρίες και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ειδικών Παιδαγωγών*Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

16