Υπενθύμιση Πανεπ. Κύπρου για υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου


Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου υπενθυμίζει ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές (εξωτερικές και εσωτερικές) και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου με έναρξη φοίτησης το Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 (Σεπτέμβριος 2013), λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές για τα πιο κάτω Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα οποία διαθέτουν κενές θέσεις:

 

Τμήμα/Πρόγραμμα Σπουδών

Κενές Θέσεις

Αγγλικών Σπουδών/Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία

10

Αρχιτεκτονικής1

5

Βιολογικών Επιστημών 

10

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

 10

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών/Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία2

10

Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών/Σύγχρονες Γλώσσες και Ευρωπαϊκές Σπουδές3

10

Επιστημών της Αγωγής/Δημοτική Εκπαίδευση

5

Επιστημών της Αγωγής/Προδημοτική Εκπαίδευση

10

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

6

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών/Μηχανικός Υπολογιστών

2

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

10

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας/Κλασικές Σπουδές

10

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας/Φιλοσοφία

10

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών/Δημοσιογραφία

5

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών/Κοινωνιολογία

5

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών/Πολιτική Επιστήμη

5

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

2

Μαθηματικών και Στατιστικής

10

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

5

Νομικής

10

Οικονομικών/Οικονομικά

2

Οικονομικών/ Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Οικονομικές Σπουδές

3

Πληροφορικής

10

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

3

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών/Τουρκικές Σπουδές

9

Φυσικής

10

Χημείας/Χημεία Τροφίμων και Περιβάλλοντος

2

Χημείας/Βιολογική Χημεία

2

Χημείας/ Χημεία Υλικών

2

Ψυχολογίας

10

Σημειώσεις:

1  Να υποβληθεί πορτοφόλιο μεγέθους Α3 ή Α4 αντιπροσωπευτικό του φάσματος και της ποιότητας της δημιουργικής σας εργασίας.

2  Να υποβληθεί πιστοποιητικό γνώσης της Γαλλικής γλώσσας.

3Να υποβληθούν πιστοποιητικά γνώσης της Γαλλικής γλώσσας και της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Το Πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Οικονομικών και Μαθηματικών, τα οποία θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο 2013, δεν διαθέτουν κενές θέσεις για μετεγγραφές (Εσωτερικές/Εξωτερικές) και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013/14.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα έντυπα αιτήσεων και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (ισόγειο) στην Πανεπιστημιούπολη, ή από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Ανακοινώσεις». Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22 89 4021 ή/και  22 89 4039.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013ή να σταλούν ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και τις 17 Μαΐου 2013) στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος. Στο φάκελο να αναγράφεται: «Αίτηση για Μετεγγραφή ή για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


108