Υπηρεσία Εξετάσεων ΥΠΠ: Γραπτές Εξετάσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο 2018

29 Νοε 2018 - 12:44


ΥΠΠ: Αυξάνονται σε 4 φορές τον χρόνο οι εξετάσεις για Πιστοποίηση Γλωσσών (Ελληνικής- Αγγλικής)

28 Νοε 2018 - 12:18


Εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής και Άριστης Γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής

27 Νοε 2018 - 12:03


Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018

23 Νοε 2018 - 10:23


Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018 - Αίτημα Παροχής Διευκολύνσεων

30 Οκτ 2018 - 14:12


Εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς για στελέχωση εξεταστικών κέντρων - (18000 υποψήφιοι)

29 Οκτ 2018 - 12:17


Mετακίνηση Υπηρεσίας Εξετάσεων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε νέα γραφεία

21 Σεπ 2018 - 14:43


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας 2018

28 Αυγ 2018 - 11:20


Οι γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία

17 Αυγ 2018 - 10:38


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας

30 Ιουλ 2018 - 15:11

Newsletter