ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής (Τέχνης)

14 Φεβ 2017 - 14:48


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής για τα Φιλολογικά

14 Φεβ 2017 - 14:40


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις για προαγωγή στη Μέση Τεχνική

10 Φεβ 2017 - 14:10


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής

10 Φεβ 2017 - 14:03


ΕΕΥ: Προαγωγές σε Διευθυντή Μέσης Γενικής

10 Φεβ 2017 - 13:57


Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Α΄ Μέσης Γενικής (Γαλλικά)

09 Φεβ 2017 - 12:09


Διευκρίνιση ΕΕΥ για εξετάσεις για διαπίστωση της κατοχής της Ελληνικής ή/και της Αγγλικής γλώσσας

08 Φεβ 2017 - 14:50


Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση του Βοηθού Διευθυντή Α Μέσης Γενικής

08 Φεβ 2017 - 14:30


ΕΕΥ: Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής

08 Φεβ 2017 - 12:49


ΕΕΥ: Διαφοροποίηση ανακοίνωσης για συνεντεύξεις για προαγωγή σε Β. Διευθυντή Α για Φιλολόγους

07 Φεβ 2017 - 16:28
Newsletter